Vanliga frågor om begravningar – Gäst på begravning – Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred

Vanliga frågor: Gäst på begravning

Vanliga frågor: Allt gäster oftast undrar över

Vad ska man ha för klädsel vid begravning?

Vad ska man ha för klädsel vid begravning?

Vad ska man tänka på för att välja rätt kläder till en begravning? Hur formellt man behöver klä sig på begravningar varierar. Men även när det inte finns någon uttalad klädkod om begravningsklädseln kan det kännas bra att klä upp sig. Det är dels ett sätt att förbereda sig själv inför begravningen, dels ett sätt att visa respekt och sitt deltagande.

Vanligaste begravningskläderna för män är mörk kostym (kavaj). Svart slips är alltid korrekt. De som tillhör den närmaste familjen kan även ha vit slips. Slipsar för begravning kan du köpa i Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers nätbutik.

För kvinnor kan det innebära, mörkt dräkt, klänning, kjol, byxor, mörka strumpor och en vit scarf alternativt halsduk.

Valfri klädsel innebär att gästernas klädsel är just valfri. Detta hindrar inte de gäster som vill klä sig formellt att göra det. När det står ljus klädsel eller sorgklädsel undanbedes innebär detta att ljus (valfri) klädsel påbjudes.

Barn kan alltid ha sina finkläder.

När ska man komma till begravningen?

När ska man komma till begravningen?

Hur lång tid före begravningen man skall vara på plats beror på olika saker, bl a hur många gäster som kommer. Om det är ett mindre antal gäster kan det vara lämpligt att komma 15-20 minuter innan för att hinna hälsa på närmast anhöriga och övriga gäster. Om man förväntar sig att det blir väldigt många gäster bör man vara där i god tid för att hinna hänga av sig ytterkläder och hitta sin plats i ceremonilokalen innan begravningen tar sin början. Då räcker det att hälsa på de närmast anhöriga när ni kommer.

Begravningsbyråns representant finns på plats i god tid för att göra iordning ceremonilokalen samt hjälpa anhöriga och gäster. Förberedelserna brukar vara klara en halvtimma före begravningsakten. Om du har egna blommor med dig som begravningsbyråns repesentant ska placera vid kistan så är det viktigt att komma i god tid.

Hur fungerar placering i ceremonilokalen?

Hur fungerar placering i ceremonilokalen?

Vid begravningar sitter de närmast anhöriga och släktingar i regel på en sida, oftast den högra och övriga gäster på motsatta sidan. Avvikelser kan givetvis förekomma både av traditionsbundna och praktiska skäl. Du kan också ha reserverade platser för olika personer i ceremonilokalen. Som vän eller bekant sätter du dig på den motsatta sidan om de anhöriga.

De närmast anhöriga sitter alltid längst fram i ceremonilokalen. Till nära anhöriga räknas alltid den avlidnes maka/make, syskon, barn och barnbarn med respektive, mor- och farföräldrar. Även ingifta släktingar som svåger, svägerska och syskonbarn.
Om du är frånskild från den avlidne räknas du inte som nära anhörig och ska placera dig bland övriga gäster på begravningen.

Du kan alltid fråga begravningsbyråns representant om du är osäker på var du ska sitta.

Det är en gammal och fin tradition att innan du sätter dig ned i lokalen så går du fram och bugar vid kistan (kvinnor bugar eller niger), på så sätt visar du respekt för den avlidne och de närmast anhöriga. På vägen tillbaka till din sittplats så är det fint att ge makan / maken en lätt bugning eller nick.

Vad bör man tänka på vid tal?

Vad bör man tänka på vid tal?

Tal på begravningar kan ha mycket olika karaktär beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen eller vid graven har ofta en mer formell framtoning och bör vara kortfattade. Tal vid minnesstunden kan ha mer av karaktären vardagsberättelser som speglar den avlidnes personlighet och intressen.

Läser du från manuskript kan en kopia av talet vara ett fint minne för de närmaste.

Vad bör man tänka på vid fotografering, filming eller direktsändning?

Vad bör man tänka på vid fotografering, filming eller direktsändning?

Att fotografera möter som regel inget hinder, förutsatt att de anhöriga inte har något att invända. Man brukar dock rekommendera att inte fotografera under själva ceremonin. Rådgör med begravningsbyråns representant.

Vid filmning och / eller ljudupptagning skall detta förankras även med upplåtaren av lokalen t.ex prästen.

Ibland förekommer det att de anhöriga har beställt direktsändning av begravningsceremonin som avlägsna släktingar och vänner kan titta på. Deltagande gäster på begravningen ska alltid informeras om att filmning / direktsändning sker och om de vill kunna erbjudas en sådan sittplats att de inte syns i sändning.

Hur fungerar minnesgåvor & fonder?

Hur fungerar minnesgåvor & fonder?

I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som någon fond. Det innebär att du kan hedra den döde genom att skicka pengar till det ändamålet. Som bevis på gåvan sänder fonden en gåvobevis till de anhöriga, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar.

Det enklaste sättet att skänka en gåva är att gå till begravningsbyråns hemsida eller Familjesidan.se och leta upp den avlidnes digitala minnesrum. Därifrån är det enkelt att göra en inbetalning till den fond som de anhöriga önskar. Vilken fond som föredras står oftast angivet i dödsannonsen.

Det går också att göra inbetalningen direkt till fonden över nätet. Härnedan finns två sidor där du kan söka efter fonder och få information om hur du skänker en minnesgåva.

FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd där du kan gå direkt till organisationernas sidor för minnesgåvor.

Om du inte hittar din fond hos FRII så prova nedanstående länk:
Svensk insamlingskontroll (90-konton) där du kan söka bland över 400 organisationer med 90-konton och gå vidare till deras hemsidor för att skänka gåvor.

Var kan jag beställa blommor till begravningen?

Var kan jag beställa blommor till begravningen?

Blommor på begravningen är en fin tradition som ger en vacker och stämningsfull inramning av ceremonin. De anhöriga ordnar oftast med en dekoration på själva kistan eller urnan. Vänner och gäster beställer ofta buketter eller kransar som placeras runt kistan eller urnan.

Du kan välja och beställa blommor till begravningen här: Beställ blommor till begravningen.

Buketter och kransar till begravningen beställer man helst några dagar före begravningen beroende på ditt val av arrangemang.
Flera personer kan gå ihop om en krans eller bukett. Det är vanligt att man skriver en hälsning på kort eller band. Blomsteraffären kör ut beställda blommor till begravningen och begravningsbyråns representant arrangerar blommorna i ceremonilokalen före begravningen.

Gäster som är med på begravningen har ofta en liten handbukett med sig. Den läggs vid kistan eller i graven vid själva avskedet/ defileringen. Det är lika vanligt att män som kvinnor använder det som en hälsning.

Hur placeras blommorna vid kistan?

Hur placeras blommorna vid kistan?

Vanliga frågor om begravningar - Gäst på begravning - Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred - 3

De anhöriga ordnar oftast med en kistdekoration. I detta fall när bårtäcke är valt placeras en stående blomsterdekorationen framför kistan. Släktingar och vänners blommor är arrangerade runt kistan i vaser eller på blomställningar. Banden på dekorationerna är handskrivna av blomsteraffären och innehåller en hälsning på ena bandet och från vem på det andra bandet.

Vad händer med blommorna efter begravningen?

Vad händer med blommorna efter begravningen?

Vanliga frågor om begravningar - Gäst på begravning - Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred - 4

I de flesta fall sker avskedet vid kistan inne i kyrkan eller kapellet. Efter ceremonin bärs blommorna ut och läggs ofta utanför som en symbol för att en begravning nyss har ägt rum. Det kan vara ett fint avslut på dagen att efter minnesstunden åka tillbaka i lugn och ro och titta på blommorna. Efter några dagar städas de bort av kyrkogårdens personal.

Hur gör vi med barnen?

Hur gör vi med barnen: Att berätta om dödsfallet

Barnen tar ofta döden på ett naturligare sätt än vuxna. Barn begraver döda husdjur och småkryp och tar detta på stort allvar. Som vuxna är vi ibland rädda för att visa känslor för våra barn. Man vill inte visa att man är ledsen när någon är död men för barnen är det naturligt att vara ledsen då. Det är viktigt att berätta om dödsfallet på ett rakt och enkelt sätt. Berätta precis vad som hänt även om det är väldigt jobbigt. Man skonar inte barnen genom att undanhålla sanningen.

Man ska berätta om dödsfallet även för små barn, i synnerhet om det är en familjemedlem. Inga omskrivningar som ”morfar har farit på en lång resa” eller något i den stilen. Ta dig tid och sitt ner med barnet och berätta vad som har hänt. Gör barnet delaktigt i planeringen av begravningen och det som följer. På detta sätt får barnet delta på sina egna villkor och döden blir inte något man blir rädd för.

Barn sörjer på olika sätt bl a beroende på ålder. Det är först i tonåren som ungdomar förstår vidden av att en person är död. De mindre barnen leker och mitt i leken kan de stanna upp och bli sorgsna för att nästa minut vara inne i leken igen. Det finns bra barnböcker om begravningar, t ex Farfar och lammen som finns att få eller köpa hos en auktoriserad begravningsbyrå.

Hur gör vi med barnen: Att se den döde

Som ett led i sorgearbetet är det bra att få se den avlidne. Hjärta och hjärna möts i insikten att personen är död och kommer inte tillbaka mera. Man kan röra den döde och känna att kroppen är kall och livlös. Man får också en bekräftelse att det är rätt person som ligger i kistan. Det går att se den döde vid flera tillfällen men vanligast är att man gör det i samband med dödsfallet och vid bisättningen.

Glöm inte barnen, de behöver också se för att förstå. Om man undanhåller dem möjligheten att se kan de bygga upp en fantasibild som kan vara värre än verkligheten. Den här stunden kan betyda oerhört mycket i det fortsatta sorgarbetet.

Hur gör vi med barnen: Vid ceremonin

Att få gå på en begravning kan betyda minst lika mycket för ett barn som oss vuxna. Man skall inte tvinga ett barn att gå på begravning, men det finns goda skäl till att inte bara godta ett nej. Detta gäller som regel även mycket små barn. Var noga med förberedelserna och berätta vad som kommer att hända.Tänk på att vara i ceremonilokalen i god tid för att barnet eller barnen skall kunna bekanta sig med rummet.

Om du är närmast sörjande är det bra att det finns någon annan vuxen som kan hjälpa till att ta hand om barnet. Om det finns barn med bland anhöriga ber vi ofta familjen att komma lite före övriga gäster. Detta för att barnen i lugn och ro skall få stifta bekantskap med lokalen, se kistan och få förklarat vad som kommer att hända. Barn har ofta många frågor som vi eller officianten kan besvara. Om du känner att begravningen kommer att bli väldigt påfrestande, ta med en vuxen som tar hand om barnet och som barnet känner sig trygg med.

Vad skriver man som kondoleans när någon dött?

Vad skriver man som kondoleans när någon dött: Att kondolera

Att kondolera innebär att man uttrycker sitt deltagande till de anhöriga till någon som avlidit. Man kan framföra sina kondoleanser personligen, med ett kort eller blommor som skickas hem till de anhöriga före begravningen. Man kan även skicka kondoleanserna till begravningen.

Den vanligaste kondoleansblomman är en bukett med ljusa snittblommor. Arrangemang med orkidéer är en vanligt liksom nejlikor i ljusa färger.

Vad skriver man som kondoleans när någon dött: Skicka kondoleanshälsning

Traditionellt skickas ett kondoleanskort (sorgkort) som brev eller blommor för att utrycka sitt deltagande men det går även bra att skicka ett sms, ringa, eller ta kontakt på sociala medier för att lämna en kondoleans hälsning. Gör det som känns bäst för dig, det viktigaste är att du visar att du bryr dig.

Vad skriver man som kondoleans när någon dött: Kondoleanstext till anhörig vid dödsfall

Vad skriver man när någon dött? Det kan vara svårt att veta hur man ska uttrycka sig i skrift. För att underlätta har vi samlat textförslag på kondoleans till en sörjande vän eller anhörig här: Lämna kondoleans, där du även på ett enkelt sätt kan skicka in den.

Kondoleansblommor kan du beställa här: Beställ blommor till begravning.

Vanliga frågor om begravningar - Gäst på begravning - Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred - 2  
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Mariefred med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.