Framtidsfullmakt Mariefred – Juridisk hjälp med att upprätta framtidsfullmakt – Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred

Framtidsfullmakt Mariefred

Framtidsfullmakt Mariefred: Komplett hjälp med att juridiskt korrekt upprätta framtidsfullmakt

För komplett, experthjälp kring innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt i Mariefred, Stallarholmen, Åkers styckebruk, m fl – är du alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss på Mariefreds Begravningsbyrå, en auktoriserad begravningsbyrå i Mariefred, med egna auktoriserade boutredare. Vi tillhandahåller komplett hjälp kring att juridiskt korrekt upprätta framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt Mariefred: Varför framtidsfullmakt?

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga? Den nya lagen om framtidsfullmakter ger dig möjlighet att redan i dag utse någon som kan ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte själv kan det. Men vad och vilka delar bör inte ingå i framtidsfullmakten? Hos oss får du all hjälp och rådgivning du behöver med juridiskt korrekt upprättande av framtidsfullmakt.

Ladda gärna ned vår broschyr ”Framtidsfullmakt” som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren ”Framtidsfullmakt” hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring upprättande av framtidsfullmakt. Du är i övrigt alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Mariefreds Begravningsbyrå för komplett hjälp med upprättande av framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt Mariefred: Några ord på vägen

Den som vill upprätta en framtidsfullmakt bör inhämta sakkunnig hjälp. Att träffa oss och få hjälp att upprätta en framtidsfullmakt är odramatiskt. Vid vårt möte går vi igenom behov, olika möjligheter och relevanta omständigheter. Hos oss kan du också få hjälp med bevittning.

Framtidsfullmakt Mariefred: Information från SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund)

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en framtidsfullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakten utställs alltså för ett framtida behov där du utser en person som tar över dina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten då blir ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och att det ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt och en rekommendation är att du tar kontakt med en auktoriserad begravningsbyrå / auktoriserad boutredare för att upprätta ett sådant dokument.

Framtidsfullmakt Mariefred: Beställ upprättande av framtidsfullmakt

Kontakta oss gärna genom att skicka ett meddelande till oss, ringa till oss eller besöka oss, så hjälper vi dig gärna kring beställning av framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt Mariefred - Juridisk hjälp med att upprätta framtidsfullmakt - Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred  
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Mariefred med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.