Testamente Mariefred – Juridisk hjälp med att upprätta testamente – Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred

Testamente Mariefred

Testamente Mariefred: Komplett hjälp med att juridiskt korrekt upprätta testamente

För komplett, experthjälp kring upprättande av testamente i Mariefred, Stallarholmen, Åkers styckebruk, m fl – är du alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss på Mariefreds Begravningsbyrå, en auktoriserad begravningsbyrå i Mariefred, med egna auktoriserade boutredare. Vi tillhandahåller komplett hjälp kring att juridiskt korrekt upprätta testamente. Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill: skydda make / sambo, göra barnens arv till enskild egendom eller ändra arvsordningen. Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att upprätta ett testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Originaltestamenten finns dessutom inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras, så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Vi är en auktoriserad begravningsbyrå som erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente. Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.

Ladda gärna ned vår broschyr ”Vem ärver” som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren ”Vem ärver” hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring upprättande av testamente. Du är i övrigt alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Mariefreds Begravningsbyrå för komplett hjälp med upprättande av testamente.

Testamente Mariefred: Varför är det viktigt att upprätta ett juridiskt korrekt testamente?

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Det sker alltför ofta att testamenten blir ogiltiga på grund av felaktigheter vid upprättandet eller att de är otydliga så att tvister uppstår kring tolkningen av testamentet. Då vi på Mariefreds Begravningsbyrå har stor erfarenhet av boutredningar och verkställande av testamenten så ger det sss en stor erfarenhet att upprätta testamenten så att de blir både giltiga och överensstämmer med testators vilja.

Testamente Mariefred: Priser

Pris för att skriva testamente hos oss är 3 000 kr. Då ingår testamentsrådgivning med utskrift och bevittning.

Ett testamente är dessutom endast giltigt om det finns i original. Man kan anta att det är många testamenten som ej kommer fram. Hos oss på Mariefreds Begravningsbyrå har du möjlighet att förvara testamentet i original, samt ordna så att det bevakas för att med all säkerhet komma fram vid dödsfall. Detta till en engångskostnad av 975 kronor. Jämför med cirka 400 kronor per år för ett bankfack. Se gärna även: Dokumentbevakning.

Testamente Mariefred: Beställ upprättande av testamente

Kontakta oss gärna genom att skicka ett meddelande till oss, ringa till oss eller besöka oss, så hjälper vi dig gärna vidare kring beställning av ett juridiskt korrekt upprättande av testamente.

Testamente Mariefred - Juridisk hjälp med att upprätta testamente - Mariefreds Begravningsbyrå i Mariefred - 2  
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Mariefred med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.