Sambo

För personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande gäller sambolagen.