Direktkremation

Det finns ingen lag på att man måste ha en begravningsceremoni, det är endast själva gravsättningen av aska eller kista som är lagstadgad.

En del väljer att avstå från en begravningsceremoni. Detta brukar kallas för direktkremation, eller kremation utan ceremoni. Vid dessa är vi två medarbetare som klär och kistlägger den avlidna, och transporterar kistan till kremation. Ofta sker sedan gravsättning utan anhöriga eller att askan strös i en minneslund utan att någon finns närvarande.

Det kan finnas goda skäl till en begravning utan ceremoni. En del familjer har tagit ett ordentligt avsked på sjukhuset och anser att en ceremoni inte behövs. Ibland är det också ett önskemål från den avlidne själv. Men vi märker också att många likställer en begravningsceremoni med begravning i kyrka eller kapell. Idag finns fler alternativ.

Vi menar att det viktigaste inte är att ha en traditionell begravning. Det viktiga är att hedra och minnas tillsammans eller för den delen att dela sorgen. Även om du väljer en begravning utan ceremoni så behöver du inte avstå från att samla de allra närmaste, kanske på ett café eller hemma. Eller bara ha ett avsked i sjukhuskapellet, vi erbjuder också hjälp med ett mer ceremoniellt avsked om ni så skulle önska. Det finns många möjligheter till ett fint avsked.

Vi som begravningsbyrå hjälper dig, inte bara med en direktkremation, utan även med allt runt, antingen det är intyg och information för att kunna betala räkningar, eller bouppteckning och juridik vid dödsfall. Vi kan också utforma en dödsannons och en minnessida.

Men fundera en extra gång om du väljer begravning utan ceremoni, kanske vore det skönt att samlas i all enkelhet för att få ett avslut och ett avsked av en person som levt ibland oss.

Off