Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en fritt kan bestämma hur akten skall utformas.

Den kan även innehålla religiösa delar för den som vill det. Även den som är medlem i Svenska Kyrkan eller något annat trossamfund kan välja en borgerlig begravningsakt. Det finns inga lagliga hinder för det.

Rådgör gärna med personalen på begravningsbyrån i den här frågan.

Var

Enligt begravningslagen är det huvudmannen (Svenska Kyrkan) som är skyldig att upplåta en lokal för begravningar oavsett trossamfund.

Vanligtvis ett befintligt kapell eller annan lämplig lokal. Självklar går det att förlägga begravningen till en annan lokal än huvudmannens, då får man emellertid räkna med att stå för eventuella kostnader själv. Det finns inga hinder för att förlägga akten utomhus eller i det egna hemmet, bara det är praktiskt möjligt.

Vem

Genom begravningsbyrån kan du få hjälp med att boka en borgerlig begravningsförrättare.

Vår medarbetare Lena ZetterbergLena Zetterberg har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga begravningsförrättare och har stor erfarenhet av att utforma personliga ceremonier efter anhörigas önskemål.  Lena har också erfarenhet av att hålla föreläsningar om vår verksamhet för konfirmandgrupper och föreningar.

För den som önskar finns det inga hinder för att en anhöriga, arbetskamrat eller annan person att förättar begravningsakten. På många håll har kommunen en utsedd begravningsofficiant.

Rådgör gärna med personalen på begravningsbyrån i den här frågan.

Kostnad

Kostnader som inte ingår i begravningsavgiften är arvodet för den borgerliga begravningsförrättaren och eventuellt musiker.

På vissa orter är den kommunala officianten avgiftsfri men det är numera undantag.

Off