Företaget

Mariefreds Begravningsbyrå

Mariefreds Begravningsbyrå är helägt dotterbolag till Södertälje Begravningsbyrå som är Södertäljes äldsta begravningsbyrå och startade sin verksamhet 1906.

Vision

Att vara ett prisvärt alternativ utan att pruta på kvalitet och god service. Detta är möjligt genom det lokala företagets flexibilitet och personliga engagemang som kommer våra kunder till godo.

Samarbete

Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag. En medveten strategi som gynnar vår trakt och miljön.

Kundinformation - övriga villkor och regler

Sedvanlig information övriga villkor och regler.

Hitta till oss

Vår besöksadress är Långgatan 9, vid torget i Mariefred. Parkering finns oftast på torget eller mycket nära.
Ring oss för vägbeskrivning 0159-120 25.

Off