Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga?

Den nya lagen om framtidsfullmakter ger dig möjlighet att redan i dag utse någon som kan ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte själv kan det.

Men vad och vilka delar bör inte ingå i fullmakten?

Hos oss får du rådgivning och hjälp med upprättande av framtidsfullmakt.

Några ord på vägen

Den som vill upprätta en framtidsfullmakt bör inhämta sakkunnig hjälp. Att träffa oss och få hjälp att upprätta en framtidsfullmakt är odramatiskt. Vid vårt möte går vi igenom behov, olika möjligheter och relevanta omständigheter. Hos oss kan du också få hjälp med bevittning.

Information från Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF):

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov där du utser en person som tar över dina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten då blir ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och att det ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt och en rekommendation är att du tar kontakt med en auktoriserad begravningsbyrå/boutredare för att upprätta ett sådant dokument.

 

Off