Södertälje Begravningsbyrå hjälper till med bodelning under och efter äktenskap

Bodelning

Bodelning mellan makar äger rum efter dödsfall, äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap. Vid en bodelning fördelar man makarnas giftorättsgods mellan makarna.

Eventuell enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Bodelning under bestående äktenskap sker ofta för att omfördela egendom mellan makarna.

Vi hjälper till med rådgivning angående bodelning under äktenskap eller efter äktenskap.

Off