Familjejuridik

Oavsett var i livet Du står berörs Din vardag av juridiska frågor.

I många av dessa kan Du få hjälp hos oss.

Vår boutredningsavdelning Södertälje Juridik erbjuder familjejuridisk hjälp i livets alla skeden och främst med inriktning mot bouppteckningar, boutredningar och arvskiften.

Daniel Timén

Auktoriserad Boutredare med mångårig erfarenhet av familjejuridik, tillsammans med flertalet angränsande områden inom boutredningar. Boutredningsman- och skiftesmannaförordnanden från både Tingsrätt och Hovrätt.

Telefon08-550 303 37,
Direkt08-554 244 94

daniel.timen@sodertaljejuridik.se

Micael Boeke

Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF).

Telefon 08-550 303 37,
Direkt 08-554 244 96

micael.boeke@sodertaljejuridik.se

Rebecca Jarméus

Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF).

Telefon 08-550 303 37,
Direkt 08-554 244 97

rebecca.jarmeus@sodertaljejuridik.se