Familjejuridik

Familjejuridik

Oavsett var i livet Du står berörs Din vardag av juridiska frågor.

I många av dessa kan Du få hjälp hos oss.

Vår boutredningsavdelning Södertälje Juridik erbjuder familjejuridisk hjälp i livets alla skeden och främst med inriktning mot bouppteckningar, boutredningar och arvskiften.

Off
Daniel Timén

Daniel Timén

Jurist och Auktoriserad Boutredare med mångårig erfarenhet av familjejuridik, tillsammans med flertalet angränsande områden inom boutredningar. Av domstol förordnad boutredningsman och skiftesman. Specialisering ekonomisk familjerätt.

08-550 303 37

08-554 244 94

Micael Hamberg

Micael Hamberg

Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF). Specialisering ekonomisk familjerätt.

0159-120 25

08-554 244 91

Rebecca Jarméus

Rebecca Jarméus

Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF). Specialisering ekonomisk familjerätt.

08-550 303 37

08-554 244 96

Jessica Figueroa Renström

Jessica Figueroa Renström

Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF). Specialisering ekonomisk familjerätt.

08-550 303 37

08-554 244 97