Framtidsfullmakt

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga?

Den nya lagen om framtidsfullmakter ger dig möjlighet att redan i dag utse någon som kan ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte själv kan det.

Men vad och vilka delar bör inte ingå i fullmakten?

Hos oss får du rådgivning och hjälp med upprättande av framtidsfullmakt.